top of page
n4.jpg
n4_edited_edited.jpg

Gestaltterapi

Det er mange grunner til å oppsøke samtaleterapi. Det kan være et behov for å bearbeide opplevelser fra fortiden, det kan handle om vanskelige valg, nedstemthet, samlivsutfordringer eller eksistensielle spørsmål.

Gestaltterapi vektlegger menneskets evner og muligheter.

I gestaltterapi utforsker vi hvordan ulike erfaringer i livet påvirker oss i nåtid gjennom prosessorientert samtaleterapi.

Vurderer du terapi? Du er velkommen til å ta kontakt med meg. 

Hva er gestaltterapi

Gestaltterapi er en retning innen klinisk psykoterapi og en av de mest utbredte psykoterapeutiske retninger i dag.

Ordet gestalt er tysk og kan oversettes med et meningsfylt hele eller et komplett mønster.

Gestaltterapi bygger bl.a. på gestaltpsykologiske teorier og ideer fra eksistensiell-fenomenologisk filosofi, og er en retning innen den humanistiske psykologien.

Gestaltterapi har utviklet metoder for å bevisstgjøre mennesker på egne følelser, reaksjoner og handlinger slik at de tydeligere kan se seg selv og sine valg. Denne bevisstgjøringen skapes gjennom samtaler og eksperimenter.

 

Gestaltterapi er  en opplevelsesorientert og prosessorientert psykoterapi.

Metodene brukes også til bearbeidelse av tidligere opplevelser og kriser.

n9.jpg
n10.jpg

Om meg

Jeg er opptatt av hvordan vi mennesker er i kontakt med hverandre, samspillet og hvordan vi kommuniserer. Jeg ønsker å møte deg akkurat der du er i livet «nå». Gjennom terapi kan jeg hjelpe deg med å bli bevisst egne handlingsmønstre og se flere valgmuligheter om det er i krisesituasjon eller i ønske om endring.

Jeg startet på gestaltterapi studie etter en personlig krise som førte til nytt veivalg i livet mitt. Jeg har over 20 års erfaring fra privat næring. Gjennom forskjellige prosjekt i arbeidssammenheng har jeg veiledet og utviklet personale både i Midøsten og i Europa. Jeg har erfaring fra endringsarbeid i bedrift og på personlig plan. Jeg har også bl.a. utdanning fra FUO i personalutvikling/ledelse og er utdannet designer.

​Jeg er utdannet gestaltterapeut ved Norsk Gestaltinstitutt og tilbyr terapitimer fredager mellom 08.00-16.00.

Jeg tilbyr timer online eller på tur kombinert med terapi. Turen går langs Akers elva. 

SA1.jpg

Online

Walk & talk

Email

Instagram
Gestaltcounselig.sa

Online time 1250,-

Walk & talk 1450,-
bottom of page